Izrada web stranica i web aplikacija

Web aplikacije - sadašnjost ili poslovanje preko weba

Ovo je naša vizija poslovanja i to je konačni cilj kojem želimo voditi naše korisnike i partnere. Tokom godina poslovanja razvili smo veliki broj web aplikacija koje su se razvijale od jednostavnih do vrlo složenih, od web aplikacija posebne namjene za naše klijente koje su čak i poslovna tajna jer čine komparativnu prednost korisnika pa do onih koje smo razvili da postanu dostupne kao servis.

Jednu od web aplikacija koje su razvijene da postanu servis je svakako i aplikacija za rezervaciju termina za sportske objekte i sadržaje. Aplikacija ima i svoju domenu www.termini.com.hr a omogućuje vođenje pregleda zauzetosti termina za sportske objekte i sadržaje.

Osim pregleda zauzetosti omogućuje se više korisničkih razina, članstva, pa i kupnja tj. rezervacija termina i plaćanje kreditnim karticama.

Također bi smo naglasili i uspješnost naše aplikacije WSOsiguranje koja omogućuje korisnicima prodaju različitih vrsta osiguranja, kroz različite kanale prodaje. Omogućena je prodaja i plaćanje police te generiranje police osiguranja.

Aplikacije namijenjene B2B poslovanju kojima omogućujete da Vaši partneri mogu u bilo koje doba dana ili noći raditi on line narudžbe, pregledavati stanja svojih otvorenih stavaka, plaćati račune on line kreditnim karticama, mogućnost preračunavanja mjernih jedinica kod narudžbe, povezivanje sa Vašim sustavima za materijalno knjigovodstvo.

Naša aplikacija WSpay™ je također najpoznatiji servis za on line autorizaciju i naplatu kreditnih i debitnih kartica a više o WSPay™-u možete saznati na stranicama www.wspay.info.

Naveli smo samo neke od web aplikacija iako su sve naše web stranice bilo kojeg tipa web aplikacija ovdje izdvajamo mogućnost poslovanja preko interneta i povezivanja više sustava u jedan koji onda svojom sinergijom povećava uspješnost poslovanja odnosno poslovanja preko interneta.

Za sve upite stojimo na raspolaganju i možemo organizirati sastanak prema potrebi i zajedno sa Vama napraviti prijedlog Vašeg poslovanja preko interneta odnosno pripremiti web aplikaciju prema Vašim potrebama.

  • Kontakti
Web Studio - Internet Solution Provider -

Web Studio - Internet Solution Provider

Pošaljite upit